Polish Capital Market Institutions

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warsaw Stock Exchange) www.gpw.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority) www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Polish Central Securities Depository) www.kdpw.pl